על ההכשרה

​​​​​​​​ההכשרה בתלפיות מגוונת, מאתגרת ומקנה לבוגרים בסיס מקצועי רחב, מדעי, טכנולוגי וצבאי, יכולות אישיות ובין-אישיות גבוהות ובסיס ערכי איתן. זוהי ההכשרה הארוכה ביותר בצה"ל, והיא נמשכת 40 חודשים - 3 שנים המהוות את שירות ה"חובה" ו-4 חודשי שירות "ק​בע" הכוללים פרויקט גמר ביחידה בה מוצב הבוגר.

מרבית ההכשרה מתקיימת בביה"ס לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר, אשר ממוקם בתוך קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים. עם זאת, בשל התכנים המגוונים אותם עוברים החניכים, חלקים רבים מן ההכשרה מתקיימים בבסיסי צה"ל השונים ובמתקני מערכת הביטחון.

אחד הנדבכים החשובים בהכשרה הוא החוויה המחזורית. במהלך ההכשרה האינטנסיבית, נרקמים קשרים ומתפתחת תרבות של תמיכה ועזרה הדדית בין הבוגרים. בין אם מדובר בתמיכה פיזית בטירונות, למידה משותפת בסמסטר, עזרה בזמנים העמוסים והמאתגרים, העברת משוב בונה על הרצאה, עבודת צוות על פרויקט או פיקוד בקבוצה על מחזור צעיר, חניכי התכנית לומדים להכיר, לדאוג ולקדם אחד את השני. מעבר לזכרונות ולחוויות, הקשרים המקצועיים הנרקמים בין בוגרים בתפקידי מפתח במערכת הביטחון, באקדמיה ובתעשייה יוצרים הזדמנויות יוצאות דופן לשיתופי פעולה רב-תחומיים.צירי ההכשרה

ההכשרה בתלפיות מתמקדת בשלושה בסיסי כוח עיקריים - מקצועי, אישיותי וערכי. 

צירי ההכשרה