על הבוגרים

​​​​​​​​​​​​בסיום ההכשרה משתלבים הבוגרים כקצינים בנקודות מפתח בממשק שבין המבצעים לטכנולוגיה בכל מערכי האמל"ח (אמצעי לחימה) והמו"פ (מחקר ופיתוח) של מערכת הביטחון. בחירת השיבוץ נעשית בהתאמה אישית, לפי יכולות הבוגר, העדפותיו ודרישות המערכת. הבוגרים מחויבים לשירות קבע של שש שנים.

בכל אחד מהתפקידים, מצופה מהבוגרים להפגין יוזמה, יצירתיות וחדשנות, לפתח הסתכלות חדשה על בעיות ולעזור בהתוויית תהליכי הפיתוח העתידיים. לכן, המעוניינים בכך מגיעים לתפקידי ניהול מקצועי ופיקוד בשלב מוקדם יחסית.

בוגרי התכנית לדורותיה השאירו ומשאירים את חותמם על מערכי המחקר והפיתוח במדינת ישראל. רבים מהבוגרים הוותיקים משולבים כיום בנקודות מפתח ביחידות המחקר והפיתוח של צה"ל ומערכת הביטחון, באקדמיה הישראלית, בתעשיות עתירות הטכנולוגיה (היי-טק) של מדינת ישראל ובתעשיות הביטחוניות.