התאמה לתכנית תלפיות

לתכנית מתקבלים מדי שנה 50-60 מועמדים מצטיינים, ממיטב הנוער, בוגרי מסלולים מדעיים בבתי ספר תיכוניים (מגמות פיזיקה, מדעי המחשב, מדעי הטבע, מתמטיקה), לאחר השתתפות בתהליך מיון ממושך, המיועד לבנים ולבנות כאחד. מבחני המיון השונים קשים ומאתגרים, במטרה לבדוק את יכולותיו האינטלקטואליות והתאמתו האישיותית של המועמד בשלל תחומים.

המיון לתכנית ניצב בראש סדר העדיפויות הצה"לי ולתכנית תלפיות זכות ראשונים בבחירת מועמדים לשירות ביטחוני. לצד זאת, המיון מנוהל בשיתוף פעולה הדוק עם "מיטב", על מנת לוודא כי ההשתתפות במיון לתלפיות אינה פוגעת במיונים לכלל יחידות צה"ל, ובפרט יחידות המודיעין והיחידות המיוחדות.

התאמה לתכנית מוערכת ונבחנת במספר היבטים:

  • נדרשות יכולות מקצועיות גבוהות ביותר בתחומי המתמטיקה והמדעים, וכן זיקה ועניין לעסוק לאורך זמן בתחומים אלו, בטכנולוגיה וביטחון.
  • נדרשים כישורים בין-אישיים ופוטנציאל הובלה, על מנת להפוך למובילי צוותים ופרויקטים במערך המחקר והפיתוח הביטחוני.
  • נדרשת מוטיבציה לשירות ולתרומה למדינת ישראל במסגרת מערכת הביטחון לאורך זמן, מתוך מחויבות עמוקה לביטחונה ולקיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית מתקדמת.​

איתור מועמדים לתהליך המיון

האיתור מתבצע באמצעות נתוני המועמדים על סמך מבדקי הצו הראשון. מועמדים שיאותרו מוזמנים למלא שאלון באינטרנט בו יתבקשו לפרט אודות מגמות הלימוד והישגיהם הלימודיים.

האיתור לכל מחזור, שמגויס בחודש יולי, נערך בסתיו של השנה הקודמת, בסמוך לתחילת שנת הלימודים בכיתה י"ב. האיתור נמשך עד תחילת חודש דצמבר ובמסגרתו מאותרים כל המועמדים שעברו צו ראשון עד סוף חודש נובמבר.

דחיית הגיוס אפשרית למועמד המעוניין לעשות שנת שירות, להשתתף במכינה או בישיבה תורנית.

מאחר והמתגייסים לתכנית עוברים טירונות קרבית, יאותרו מועמדים בעלי פרופיל 72 ומעלה, ללא סעיפים פוסלים.

מועמדים לשירות ביטחון אשר לא אותרו לתהליך המיון - רשאים לפנות למדור המיון של התכנית במייל, בצירוף מספר תעודת זהות, במקרים הבאים:

  • במקרה והמועמד סבור כי נתוניו מתאימים ולא אותר עקב תקלה - המועמד רשאי להגיש שאילתת נתונים, ולאחר בדיקה ייענה האם אכן נתוניו עומדים ברף המיון.
  • במקרה והמידע אודות הלימודים התיכוניים של המועמד אינם מעודכנים במערכת הצבאית - המועמד יצור קשר עם מדור המיון ויעדכן בנתונים (לדוגמה, שהוא לומד מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל).
  • במקרה והמועמד אינו עומד בנתוני הסף (נתונים צבאיים מתחת לסף הנדרש או לימודים תיכוניים לא מספיקים) - המועמד יגיש בקשה חריגה למיון. בפנייה יש לציין שם מלא, תעודת זהות, ולצרף נימוק לבקשה, בפירוט מקצועות הלימוד המדעיים אשר המועמד לומד, ציונים באותם מקצועות, ורצוי אף לצרף המלצות מורים. באם לאחר בחינת הבקשה ימצא המועמד מתאים למיון הוא יוזמן ליום מבחנים.
איתור מועמדים לתהליך המיון